Quotes by Chris Toumazou

About Chris Toumazou:


Christofer "Chris" Toumazou is a British Cypriot electronic engineer.

Author Bio


  • NameChris Toumazou
  • DescriptionBritish academic
  • BornJuly 5, 1961
  • AwardsFellow Of The Royal Society