Quotes by Adélia Prado

Author Bio


  • NameAdélia Prado
  • DescriptionBrazilian writer and poet
  • AliasesAdélia Luzia Prado Freitas
  • BornDecember 13, 1935
  • CountryBrazil
  • ProfessionWriter
  • AwardsPrêmio Jabuti