Quote from: Sports Topic

Existují domácí bohové a naše každodenní práce je způsobem, jak projevit uznání těmto domácím duchům, kteří jsou pro udržení našeho života tak důležití. Rýžák je pak posvátným předmětem, a když tento nástroj užíváme s péčí, děláme něco pro duši. V tomto smyslu je čištění koupelny určitým druhem terapie, protože existuje vzájemnost mezi skutečnou místností a jistou komnatou v srdci. Koupelna, která se objevuje v našich snech, je zároveň pokojem našeho domu i poetickým objektem, který popisuje prostor v duši.


Share this:  

Author Bio


  • NameThomas Moore
  • DescriptionIrish poet, singer and songwriter
  • AliasesTom Moore
  • BornMay 28, 1779
  • DiedFebruary 25, 1852
  • CountryUnited Kingdom
  • ProfessionPoet; Jurist; Singer; Songwriter; Composer; Novelist; Writer
  • AwardsOrder Of Merit For Arts And Science