Quote from: Music Topic

Apa boleh kita punya harapan, Ray?" "Boleh, kenapa nggak?" "Walaupun kelihatannya nggak mungkin?" "Kenapa nggak mungkin?


Share this: