Quote from: Morning Topic

Mūsų laisvė pačiais ją įtvirtinančiais veiksmais sukuria tolydžio stiprėjančius įpročius, kurie ją pasmaugia, jeigu jos neatnaujina nuolatinės pastangos: jos tyko automatizmas. Pati gyviausia mintis sustabarėja ją išreiškiančioje formuluotėje. Žodis atsigręžia prieš idėją. Raidė nužudo dvasią. Ir netgi liepsningiausias mūsų entuziazmas, pasireiškiantis išoriniu veiksmu, kartais taip natūraliai pavirsta šaltu savanaudišku išskaičiavimu arba išpuikimu, vienas taip lengvai įgija kito formą, jog mes galėtume juos supainioti vieną su kitu, galėtume abejoti savo pačių nuoširdumu, neigti gerumą ir meilę, jei nežinotume, kad miręs dar kurį laiką išsaugo gyvojo bruožus.


Share this:  

Author Bio


  • NameHenri Bergson
  • Descriptionphilosopher from France
  • AliasesHenri-Louis Bergson
  • BornOctober 18, 1859
  • DiedJanuary 4, 1941
  • CountryFrance
  • ProfessionPhilosopher; Writer
  • AwardsNobel Prize In Literature; Officer Of The Legion Of Honour; Grand Cross Of The Legion Of Honour