Quote by: Wit Szostak

Ja nie jestem, mnie nie ma, ja dopiero będę.


Share this:  

Author Bio


  • NameWit Szostak
  • DescriptionWriter
  • Born1976
  • ProfessionWriter