Quote by: David Albahari

U nekom trenutku sve priče postaju iste, kaže pripovedač, i sve vode do istog cilja. Veština je u tome, kaže pripovedač, da se onaj koj sluša ili čita priču navede na pomisao da je priča koju upravo sluša ili čita ipak drugačija od ostalih. Pripovedanje je, dakle, zavaravanje, kaže pripovedač, priča je, znači, laž. (Pripovedanje i priča)


Share this:  

Author Bio


  • NameDavid Albahari
  • DescriptionWriter
  • BornMarch 15, 1948
  • CountrySerbia
  • ProfessionWriter; Linguist
  • AwardsNIN Prize; ; Vilenica Prize