Quote by: David Albahari

Ništa nije strašnije, kaže žena, nego kada upitaš nekoga da li te voli, a onda na njegovom licu ugledaš izraz takve dosade da bi najradije zaboravila da postojiš. Ali pitanje je već postavljeno, reči vise u vazduhu kao opran veš i preostaje ti jedino da ćutiš i čekaš odgovor koji ionako ništa ne znači. (Dosada)


Share this:  

Author Bio


  • NameDavid Albahari
  • DescriptionWriter
  • BornMarch 15, 1948
  • CountrySerbia
  • ProfessionWriter; Linguist
  • AwardsNIN Prize; ; Vilenica Prize