Quote by: Anthony Burgess

Madem kimileri iyi insan olmayı seçiyor, madem bundan haz alıyorlar, onlara hayatta karışmam, kimse de bana karışmasın. Ama bana karışıyorlardı. Üstelik kötülük bireye özgüdür, sizlere, bana ve tek tabancalığımıza özgüdür ve bizleri yaratan bizim Tanrı'dır, hem de gururla ve keyifle yaratmıştır. Ama birey olmayan şeyler kötülüğe katlanamazlar, yani devlet ve yargıçlar ve okullar kötülüğe izin vermezler çünkü bireylere izin veremezler. Hem modern tarihimiz, bu büyük makinelerle savaşan cesur, küçük bireylerin öyküsü değil midir kardeşlerim? Bu konuda ciddiyim kardeşlerim. Ama yaptıklarımı sevdiğim için yapıyorum.


Share this:  

Author Bio


  • NameAnthony Burgess
  • DescriptionEnglish writer
  • AliasesJohn Anthony Burgess Wilson
  • BornFebruary 25, 1917
  • DiedNovember 22, 1993
  • CountryUnited Kingdom
  • ProfessionWriter; Journalist; Translator; Screenwriter; Poet; Composer; Novelist
  • AwardsPrometheus Award - Hall Of Fame