Quote by: Ammara Šabić-Langić

Zato sam morala biti iskrena prema sebi. Nije meni trebala zaštita samo od drugih, oko mene. Meni je trebala zaštita od mene. A hidžab je zaštita.