Quote from : Én af os sover Book

Den ängslan som är förbunden med att minnas. Den ängslan som är förbunden med att inte göra det.


Share this: