Quote from : A Short Journey Book

Anda seorang Tuan Muda, Anda tak boleh meminta maaf, ingat?! Itu yang selalu dikatakan ayah Anda, kan?!


Share this: