Quote from : A Hero of Our Time Book

De geschiedenis van een mensenziel , zelfs van de allergeringste, is haast belangwekkender en leerrijker dan de geschiedenis van een geheel volk, vooral wanneer zij het resultaat is van een heldere geest, en wanneer zij geschreven is zonder ijdele wens bewondering en sympathie op te wekken.


Share this: